Pwogram Jeryatrik

Komite pou Viv avèk Asistans ak Retrèt Granmoun Aje

Komite Retrèt Granmoun Aje [Senior Retirement Communities (SRC) ak Sant Medikal pou Viv avèk Asistans [Assisted Living Facilities (ALF)] se yon chwa ki bon anpil pou granmoun aje ki bezwen plis èd pase sa yo kapab jwenn lakay yo, men ki pa pare pou Swen Sante Alontèm.

Doktè BID-Milton yo angaje pou ede pasyan yo pran avantaj chwa sa yo. Pou fè sa, doktè sa yo bay swen sante anplas nan kèk pi bèl sant medikal South Shore. Vizit anplas yo pèmèt menm granmoun aje frajil yo jwi avantaj pou viv endepandan pandan tout tan ki posib pou yo. Pwogram Jeryatrik nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton ak Divizyon Jewontoloji nan BIDMC travay ansanm pou kore doktè sa yo, ak sant medikal y ap sèvi yo, avèk dènye enfòmasyon ak resous ki genyen pou swen sante granmoun aje.

Sant medikal ki nan lis anba la a se patisipan nan Pwogram Jeryatrik Beth Israel Deaconess Hospital-Milton epi yo gen doktè BID-Milton ki disponib pou fè vizit yo anplas.

MILTON:

Unquity House
30 Curtis Road
Milton, MA 02186
617-898-2033

Winter Valley
600 Canton Avenue
Milton, MA 02186
617-698-3005

Fuller Village
1399 Blue Hill Ave
Milton, MA 02186
617-361-7900

RANDOLPH:

Simon C. Fireman Community
640 North Main Street
Randolph, MA 02368
781-986-8880

WEYMOUTH:

Elizabeth Catherine Rest Home
27 Front St
Weymouth, MA 02188
781-335-2596

CANTON:

Orchard Cove
One Del Pond Drive
Canton, MA 02021
781-821-1730

BROCKTON:

Heights Crossing
35 Christy Place
Brockton, MA 02301
508-580-4300

BRAINTREE:

Grove Manor Estates
160 Grove Street
Braintree, MA 02184
781-843-3700

Sunrise of Braintree
618 Granite Street
Braintree MA 02184
781-356-0190

QUINCY:

River Bay Club
99 Brackett Street
Quincy, MA 02169
617-472-4457

Atria Marina Place
4 Seaport Drive
North Quincy, MA 02171
617-770-3264

DORCHESTER:

Ann’s Rest Home
66 Bowdoin Avenue
Dorchester, MA 02121
617-825-1793

Melville Rest Home
3 Melville Ave
Dorchester, MA 02124
617- 288-5816

BOSTON:

Burgoyne Rest Home
53 Hartford St.
Boston, MA 02125
617-445-1868

NEWTON:

Stone Institute
277 Elliot St
Newton, MA 02164
617-527-0023